Tamadun islam

Perkembangan Kelahiran Islam di kota Makkah dan kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah merupakan detik bersejarah kelahiran satu tamadun baru yang telah merubah sejarah dunia.

Tamadun islam

Jahiliah daripada bahasa Arab iaitu jahala bermaksud jahil, tidak mengetahui atau tiada ilmu pengetahuan. Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung Tanah Arab selepas runtuhnya empangan Maarib di Sabak hingga turunnya wahyu Allah s.

Malaysian University Libraries & National Library Network e-Resources

Zaman ini dianggap zaman kegelapan kerana mereka tidak menyembah Allah Tamadun islam, mereka menyembah berhala dan menyembah anismisme. Mereka juga tiada nabi, rasul dan kitab suci.

Akhlak mereka rendah — kejam, angkuh, degil. Dua golongan iaitu Badwi tinggal di gurun dan pendalaman dan Hadari tinggal dipesisiran pantai. Mengamalkan perbuatan tidak bermoral — judi, zina, arak.

Pemabuk dianggap telah menjadi lelaki sempurna. Wanita dipandang rendah — tidak mewarisi harta ibu bapa, bayi perempuan ditanam hidup — hidup dianggap menjatuhkan maruah keluarga.

Lelaki boleh berkahwin dengan beberapa wanita dan sesiapa sahaja yang disukai. Kepercayaan — menyembah berhala, pokok, menilik nasib.

Agama samawi — Kristian, Yahudi, Hanif. Semangat assabiah — semangat kesukuan melampau, terikat dengan peraturan kabilah, sanggup menuntun bela demi diri dan kabilah.

Keadaan geografi panas kering kontang- menbawa sikap ingin berperang, kacau — bilau contohnya perang al — Basus. Nabi keturunan Qusai bin Kilab pemimpin Arab Quraisy.

Keluarga nabi mengusai Makkah, Kaabah, telaga zamzam. Keturunan nabi bijak mentadbir Makkah dan bijak berniaga. Bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya ialah Aminah bt. Nabi dilahirkan pada tahun M Tahun Gajah di rumah datuknya dan diberi nama Muhammad bermaksud terpuji.

Bapa nabi meninggal dunia ketika nabi dalam kandungan 7. Pada usia 6 tahun ibu nabi meninggal dunia dan nabi dipelihara oleh datuknya. Kemudian datuknya meninggal dunia lalu dipelihara pula oleh datuk saudaranya Abu Talib.

Pengalaman hidup — mengembala kambing bapa saudaranya, berniaga di Syam usia 12 tahun. Kerasulan nabi telah diramal oleh pendeta Nasrani bernama Buhaira ketika rombongan perniagaannya singgah di Basrah.

Kemudiannya baginda menjalankan perniagaan Khadijah bt Khuwalid bersama — sama Maisarah hamba Khadijah. Sifat terpuji baginda menyebabkan keuntungan berlipat kali ganda.

Tamadun islam

Akhirnya nabi berkahwin dengan Khadijah. Empat sifat terpuji nabi ialah benar, dipercayai, menyampaikan dan bijaksana. Nabi digelar Al — Amin kerana dipercayai dan tidak pernah berbohong. Sifat amanah menyebabkan Khadijah memberi modal yang besar kepada nabi.Post a Comment. Semoga perkongsian ilmu ini diberkati.

Note: only a member of this blog may post a comment. Tamadun Islam & Tamadun Asia; Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ini memfokus kepada peranan ilmu ketamadunan dalam membina masyarakat Malaysia berasaskan prinsip-prinsip tamadun bagi mengamalkan semangat hormat menghormati dan berinteraksi dalam masyarakat pelbagai agama.

Bab 2: Tamadun Islam 1. TAMADUN ISLAM 2. Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini, pelajar dapat: a. menjelaskan pandangan semesta Islam; b. menghuraikan konsep Tamadun Islam; dan c. menghuraikan faktor-faktor kegemilangan dan kemerosotan serta sumbangan/pencapaian Tamadun Islam.

The American Degree Transfer Program (ADTP) is a credit transfer program that gives students a fast track to American universities. Students can choose courses from a wide variety of fields, ranging from applied sciences to the liberal arts.

Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun yang tidak bercanggah dengan syariat Islam terutamanya dalam dialog antara tamadun atau interaksi antara tamadun. Ini bermakna, keterbukaan ini menunjukkan wujudnya sifat toleransi iaitu unsur-unsur tamadun selain Islam boleh diamalkan dan dikembangkan selagi tidak melanggar .

The Lighthouse of Alexandria is one of the wonders of the Ancient World. It was still a great tourist attraction well into the medieval period, and was visited by many travellers to the city.

Muslim Heritage | Discover the golden age of Muslim civilisation